5 שנים חלפו מאז הלך לעולמו האפיפיור הקודם ובוותיקן מחפשים בנרות את "הנס" שיאפשר את הפיכתו לקדוש. פרשת ההתעללות המינית בכנסיה עלולה לסכל את ההקדשה

לסיפור המלא...