הבקשה האחורנה של דוד שלי היתה שאשב לו על הברכים לפני שהוא מת..
הוא היה נידון למוות בכיסא חשמלי..