התכוונתי לתמונה לא אלייך .

ואתה לא חייב לקחת קורס מזורז-קח קורס רציני...

ערב טוב.