עזרו לי להקים לתחייה את פורום @סיפורי סטלה@
פתחתי שם כב אשכול אחד בניסיון להקים אותו לתחייה עזרו לי בבקשה