כנס לפה דחוף בוא אליי לאייסיקיו דחוף אחי אני חייב לדבר איתך!!

345056181


דרך אגב אני שולח לך הודעות באייסיקיו איימיל תלא עונה אני חייב לדבר איתך..בבקשה לא לנעול או לתת אזהרה פשוט זה מזה חשוב!

תודה :הפוך: